Op het park is geen riolering, al het water wat u wegspoelt belandt via een stapelput rechtstreeks in het grondwater en via het grondwater in de sloot. Het spoelwater van het toilet gaat via een septictank (zie verderop).

Wij willen u ervan bewust maken dat shampoo, schoonmaakmiddelen, afwasmiddelen, verfresten en (kook)vet e.d. uiteindelijk in het oppervlaktewater belanden!

GRAAG UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:
Ter bevordering van het ecosysteem op ons park zou het enorm helpen als u zoveel mogelijk kiest voor ecologisch verantwoorde producten. Het (kook)vet kunt u beter niet door de gootsteen spoelen, maar scheiden in een lege fles of afnemen met keukenpapier en bij het restafval deponeren. Hiermee voorkomt u het dichtslibben van uw afvoer. Vet en olie drijven op het oppervlaktewater en zijn slecht afbreekbaar voor de natuur.

In de tuinwinkel vindt u milieuvriendelijke producten voor huis en tuin, maar ook supermarkten, tuincentra en verfwinkels hebben milieuvriendelijke producten in hun assortiment.SEPTIC TANK
De septic tank is de waterdichte, ondergrondse betonnen bak waarin het toiletspoelwater van het tuinhuisje wordt afgevoerd. Hierin verblijft het spoelwater tijdelijk zodat vaste delen kunnen verteren. Na deze verblijftijd wordt het spoelwater geloosd op het oppervlaktewater. Daar waar geen oppervlaktewater is, wordt op de bodem geloosd.

Werking en onderhoud

Een septic tank bevat ruwweg drie lagen. De onderste laag bevat de vaste materie. In het midden bevindt zich een vloeibare laag. Bovenin is een laag met drijvende vaste stoffen.

De vaste materie verteert langzaam in een zuurstofloos proces waar bacteriën de vaste stof vloeibaar maken, maar bij veelvuldig gebruik blijft een residu achter dat zich langzaam ophoopt.

Wanneer leegmaken?

In principe hoeft een septic tank maar 1 keer in de vier/vijf jaar geleegd te worden en een goed werkende in principe nooit: door het vergaan van de inhoud spoelt die weg via het overloop in het water in de sloot.

Indien er chemicaliën in de tank komen die bacteriedodend zijn, zal de werking afnemen of zelfs geheel stilstaan. Soms krijgt u het verteringsproces weer op gang door er een dode kip in te gooien. Mocht dit niet helpen dan moet de put worden leeggemaakt. Het achtergebleven residu is echter niet steriel, het kan nog allerlei ziekteverwekkers en wormeieren bevatten. Gebruik van dit slib, en menselijke mest in het algemeen, op tuingrond wordt daarom afgeraden. Normaal gesproken verwijdert een septische put meer dan 40% van de verontreinigingen.

Zeep en andere schoonmaakmiddelen kunnen het proces in de tank ernstig verstoren. Daarom dient men bij zo een systeem alleen milieuvriendelijke middelen te gebruiken. Deze zijn te koop in de winkel. Overigens kunnen vaste materialen zoals vochtige doekjes de boel verstoppen, dus gebruik daarvan dient ook vermeden te worden.

Het werken aan de actieve septische put is niet zonder risico, sommige gassen die in een septische put kunnen ontstaan (methaan, ammoniak, waterstofsulfide) zijn gevaarlijk.

ONDERHOUD SEPTIC TANK
Wat mag wel en wat mag niet worden afgevoerd naar de septic tank?

De septic tank is goed bestand tegen de gebruikelijke (schoonmaak)middelen in het huishouden. Een aantal middelen kan de goede werking van de septic tank verstoren. Deze zijn in onderstaande lijst vermeld.

(SCHOONMAAK)MIDDELEN DIE DE WERKING VAN DE SEPTIC TANK VERSTOREN DIE NIET OP DE SEPTIC TANK GELOOSD MOGEN WORDEN:
bleekmiddelen;
ontstoppingsmiddelen; sterk zure ontkalkingsmiddelen, let op het etiket (op basis van fosforzuur, zoutzuur, zwavelzuur, e.d.);
basische middelen zoals b.v. soda.STOFFEN DIE NIET OP DE SEPTIC TANK GELOOSD MOGEN WORDEN:
oliën en vetten, jus, braad- en bakvet;
verf, oplosmiddelen;
medicijnen;
smeerolie, koelvloeistof en andere producten voor de auto;
fotochemicaliën;
Stoffen die niet geloosd mogen worden, kunnen worden ingeleverd bij het chemisch afvaldepot van de gemeente Amsterdam.