In deze veldgids worden de 45 soorten uitheemse bomen en struiken beschreven die in bospercelen prioriteit hebben bij het voorkomen van schade. De gids bevat onder andere kenmerken, foto’s en bestrijdingsmaatregelen. Met deze gids kunt u de uitheemse bomen en struiken herkennen die schade aan de natuur in Nederland veroorzaken.

Klik hier voor de gids.