Eikenprocessierups controle en inventarisatie van geïnfecteerde bomenDe eikenprocessie rups is zoals bekend een lastig en naar beestje. Sinds een jaar of vier heeft dit rupsje zich ook op de Bretten genesteld. Elk jaar verwijderen we de nesten en melden we de geinfecteerde bomen. Op het pad kom ik Elze tegen die vanuit de gemeente onze waarnemingen controleert


Elze is door de gemeente ingehuurd om in Amsterdam de eikenprocessierups in kaart te brengen en advies te geven voor vervolgstappen.  De eikenprocessierups is heel harig en die haren veroorzaken bij de mens een sterke irritatie. De haren kunnen wel jaren blijven liggen en alergische reacties opwekken. Hieronder kun je zien waarom het beestje processierups wordt genoemd.Elze loopt het hele park rond langs alle eiken. Ook weer op een tablet markeert ze digitaal alle nesten. De nesten worden in drie gevarenklassen ingedeeld. Nesten op de grond of die anderszins gevaar op leveren, komen in de hoogste klasse. Elze geeft haar bevindingen door aan de gemeente.Enkele dagen later arriveert er een hoogwerker om nesten te verwijderen. Det nest zat hoog in de boom, maar er zijn ook nesten die veel lager zitten.