Hoera, hoera. Na een jaar afwezigheid (vorig jaar per ongeluk afgemaaid) is de Keverorchis terug te midden van het stinze planten stukje in het gras langs de parkeerplaats! Ook tegenover tuin 14 staan er een aantal!