Oproep kascommissie De Bretten

Aan jou misschien nu de eer om deel uit te maken van onze kascommissie! Juist vanuit je financiële interesse en positieve zorg om het gemeenschapsgeld van ons mooie Tuinpark.  

We zijn op zoek naar nieuwe leden.

Vacature voor 3 kascommissieleden (de commissie bestaat uit 5 leden)

Je bent ongeveer 15 – 25 uur per jaar kwijt met het controleren van de jaarrekening, het gemeenschappelijk op schrift stellen van bevindingen en met het overleg onderling, met het bestuur (penningmeester) en de bond indien nodig.

Een verantwoordelijke voor alle tuinders belangrijke rol. Je werkt graag samen en durft je mening te geven op een positieve manier.  Ervaring met het werken in Excel is wel zo handig (boekhouding wordt gevoerd in Afas). Natuurlijk werk je accuraat en ben je secuur.

Je krijgt toegang tot alle voor je werkzaamheden relevante (financiële) informatie, en kunt hier ook zelf om vragen.

Als lid van de kascommissie heb je de volgende taken:

  1. Je bekijkt en controleert de balans
  2. Je controleert steekproefsgewijs de inkomsten en uitgaven (controleren of geld rechtmatig besteed is (of de begroting en MJOP gevolgd is) en of de uitgaven passen binnen de doelstellingen en regels van de vereniging)
  3. Je controleert de relevante belastingen (BTW)
  4. Je voert een tussentijdse controle uit
  5. Je doet aanbevelingen voor het financiële beleid aan het bestuur
  6. Je mag gevraagd of ongevraagd advies geven
  7. Opmaken van de kasverklaring voor de leden

We hopen op je interesse en geven je graag meer informatie. Reageer per mail naar secretaris@tuinparkdebretten.nl

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kascommissie. 

Het bestuur.