Algemene Ledenvergadering 25 mei

Met extra dank aan de kascommissie en Paul als waarnemend penningmeester, heeft de vergadering akkoord gegeven op de financiële stukken van 2023. Er waren ongeveer 50 tuinders bij aanwezig. Als bestuur zien wij dat in de verschillende werkgroepen goed wordt meegedacht, ook daarvoor dank. Denk aan de variatiemogelijkheid in werkuren. Denk aan de werkgroep Toegankelijkheid die een aantal ideeën heeft geleverd om verder uit te werken.

De beschoeiing aan de buitenrand van het park zal worden aangepakt en nieuw grint zal later in het seizoen op bepaalde noodzakelijke plekken gestrooid gaan worden.

Verder heten wij welkom Said Bouhbouh, die in de vergadering is gekozen tot onze nieuwe penningmeester. Wij hopen van zijn kennis en ervaring op dit gebied goed gebruik te kunnen maken. Paul zal dan (tot zijn opluchting) weer in zijn rol van enkel algemeen bestuurslid treden en dat geeft hem drukte genoeg.

Nog steeds zoeken wij een secretaris en een drietal kascommissieleden, waarvoor ook dit keer weer een oproep wordt gedaan. Wat zou het fijn zijn als een van de tuinders ons zou willen ondersteunen bij de administratieve, coördinerende taken in het bestuur, en dat we inderdaad 3 tuinders vinden die financieel met ons meekijken.

De volgende ALV zal plaatsvinden aan het einde van het seizoen, de exacte datum wordt nog vastgesteld. Dan staan onder meer het Meerjaren Onderhoudsplan op de agenda om geaccordeerd te worden.

Net als bij deze ALV is het van belang dat tuinders de stukken vooraf goed tot zich nemen. Ieder kan dan reageren binnen het tijdspad dat hierbij hoort. De procedure ALV zal vooraf extra worden uitgelegd, waardoor de eigenlijke ALV hopelijk wat korter kan dan nu het geval was.

Als laatste dank aan de tuinders die er waren en een positieve bijdrage hadden. Hopelijk mogen we voor een volgende keer ook de andere tuinders ontmoeten. We moeten het met elkaar doen. Er zijn vele ontwikkelingen in de samenleving en rond ons tuinpark. Hier moeten we gezamenlijk alert op zijn en vorm aangeven in het belang van ons tuinpark. Ook om bestaanszekerheid van onze Bretten te waarborgen.