Bij de overdracht van een volkstuin wordt een prijs bepaald voor het tuinhuis, maar ook voor de begroeiïng van de tuin. Tot nu toe werden alle afzonderlijke planten en struiken geteld, en dat leverde een bedrag op.


 

De Bond van Volkstuinders werkt al jaren aan een nieuwe manier om de waarde van de beplanting van volkstuinen vast te stellen. In dit nieuwe systeem wordt gekeken naar de tuin als geheel, in plaats van naar de losse planten. Bij het waarderen van een tuin wordt voortaan uitgegaan van de natuurwaarde. Dat wil zeggen: er moet in de tuin ook ruimte zijn voor inheemse planten, insecten, vogels en andere dieren die op het tuinpark leven.

In de afgelopen jaren is de nieuwe tuinwaardering uitgeprobeerd. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met mensen van de Bond en van tuincommissies van verschillende tuinparken. Daar is uiteindelijk een nieuw tuinwaarderingsformulier uitgekomen, dat voortaan op alle tuinparken gebruikt gaat worden.

Carla en Anne, die sinds 2 jaar de tuinwaarderingen op De Bretten doen, waren natuurlijk ook bij deze bijeenkomsten. Zij hebben de afgelopen 2 jaar beide formulieren naast elkaar gebruikt. Zij zien dat er tussen de beide methodes van waardebepaling weinig verschil is in het eindbedrag.

Daarom schakelen zij vol vertrouwen over van de oude planten-tellijst naar het nieuwe tuinwaarderingsformulier. Het bedrag dat hier uitkomt is voortaan bindend.

2024waardebepalingtuinenbeplanting.pdf