Bomen en bomenbeheerplan de Bretten

Weten jullie dat er 1060 bomen in ons mooie park staan? Daar hoort een bomenbeheerplan bij. Hoe verzorgen wij ze, wat voor onderhoud is nodig, wat willen we voor de komende jaren en op de lange duur als het om dit stukje gemeenschappelijk groen gaat. Met dank aan onze tuinders Anne, Ab, Jose ligt er een plan te wachten om daadwerkelijk mee aan de gang te gaan.

De huidige stand van zaken, het wel en wee van de bomen is in kaart gebracht, er is een taartengrafiek gemaakt van wat voor soort bomen er op ons park zijn. Hierdoor kun je direct in verhouding zien waar we veel en waar we weinig van hebben. Om maar eens iets te noemen: we hebben ruim 290 zomereiken en zwarte eiken en populieren zijn er ook veel. Helaas is de variatie in soort kleiner dan we misschien zouden wensen. Over de achtergrond van onze bomen en over wat je je met zo’n plan moet voorstellen, gaat dit artikel.

Taartdiagram uit de VTA (Visual Tree Assessment) Bomenbestand De Bretten, onderverdeeld in boomgroepen.

Kleine jongens worden groot”

Heel veel bomen staan al heel lang in onze aarde, vele bomen zijn destijds schenkingen geweest vanuit de Floriade in 1982, nu het huidige Gaasperpark. Bij herplanting waren dit nog wel kleine bomen. Er werd destijds te weinig nagedacht dat dit grote reuzen konden worden met als gevolg ruimtegebrek. Dat geldt ook voor de abelen en populieren. Veel bomen zijn nu torenhoog en vergen al langer onderhoud als uitdunnen.

Wat willen we wanneer?

Wat is nu ons Brettenplan voor onze parkbomen voor de komende jaren? Er is gekeken welke bomen(groepen), nu bijna 50 jaar later, bepalend zijn voor het aanzicht van ons park. Denk dan bv aan de Brettenlaan, die mooie brede toegangslaan met paardenkastanjes waar je zo een koets met briesende paarden voor je kunt zien. De bomen moeten we daar mooi en gezond zien te houden, hoewel daar helaas ook bomen zijn met problemen.

5-jarenplan: wens meer variëteit.

Verder is het idee om per jaar een aantal bomen onder handen te nemen en nieuwe bomen te planten waar dit past. Niet alles in 1 keer, alles gedoseerd, niet geforceerd. Over 5 jaar gesmeerd met daarbinnen per jaar een plan welke bomen aangepakt worden en wat er mogelijk aan groen bijkomt.

Elke boom heeft een nummer gekregen en kwetsbare bomen zijn in het plan opgenomen en weten dan wat hen te wachten staat.

Ook is in het plan de variatiewens verwerkt, denk aan variatie hoog en laag, en diverse soorten bomen. Op dit moment is er namelijk weinig ondergroei bij de bomen zoals struiken en andere planten. Dat is wel wat we meer willen, maar dan is er ook meer licht nodig. Dan moet er uitgedund worden in de hoogte.

Op termijn is de wens ook om een deel van de hoogste bomen, zoals populieren en abelen, te vervangen door lagere soorten om aan die variatie tegemoet te komen.

Onderhoud : kandelaberen?

Maar hoe onderhoud je bomen en het afgeleide groen eigenlijk? Daar is kennis en ervaring voor nodig. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal populieren, westelijk van de kantine, bij de speelplaats gekandelaberd. Van het werkwoord kandelaberen. Een nieuw woord voor scrabble? Het is een snoeitechniek waarbij alleen de stam en een groot aantal dikke takken overblijven. Dat doe je als de boom in slechte conditie is. Maar gekandelaberde bomen moet je ook regelmatig bijhouden, dat betekent herhalende kosten. Soms is kap dan ook te prefereren. Liever ga je voor vormsnoei waar dit mogelijk is, dat is natuurlijker. En zo moet je bij elke boom afwegingen maken.

Dan zijn er stormen die over ons land raasden, zoals de storm Poly van 5 juli 22, de plantaan en de ratelpopulier gingen ten gronde en de noodkap was een grote kostenpost op de begroting. En dan hadden wij nog weinig schade. En zo zijn er veel zaken waar je aan moet denken of die zomaar op je (bos)pad komen en op de kosten drukken.

Het is dus ook goed dat er een plan ligt voor de aankomende jaren en dat hiervoor geld in de begroting is opgenomen. Wij zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid en ook voor de schoonheid van ons “ algemeen groen”

5 bomen per tuinder in het algemene groen

Er zijn 203 tuinen en 1060 bomen in het algemeen groen. Dat betekent dat elke tuinder in principe een verantwoordelijkheid draagt van 5 bomen buiten zijn eigen stekkie om. Dat realiseer je je toch niet als je niet verder kijkt dan je eigen (tuin)grens?

Dit tuinjaar

Wat is er dan dit jaar te doen? Voor 2024-2025 staan er bijvoorbeeld een aantal populieren op de lijst die geveld moeten worden in verband met een slechte conditie. Ook zijn er een aantal Japanse kersenbomen aan het einde van hun latijn en het plan is om nieuwe kersenboompjes er tussen te planten tot deze groot genoeg zijn om de afstervende bomen weer weg te halen.

Zo is er de komende jaren dus een opzet gemaakt als leidraad voor het beheer van ons bomenpark.

Verdere interesse in bomenbeheerplan tuinpark De Bretten?

Mocht je als tuinder specifieker willen weten hoe dat plan op de Bretten er precies uitziet? Bij de ALV va 25 mei zullen enkele exemplaren ter inzage op tafel liggen.

Mocht je zelf kennis hebben van bomen en mee willen denken aan uitvoering hiervan, geef je dan op bij het bestuur. Graag gaan we met je in gesprek. aleid@tuinparkdebretten.nl

Wil je zelf een stukje schrijven in de nieuwsbrief in relatie tot bomen, een gedicht bijvoorbeeld, of een activiteit rondom bomen weten, bedenken, organiseren? Laat het weten.

Aleid Horjus