De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar 28 tuinen op 13 volkstuinparken onderzocht op lood.
In deze pilot zijn 28 tuinen onderzocht om een eerste beeld van de tuinparken te krijgen.

Aanleiding loodprogramma:
In het verleden is door oude industrie veel lood in de bodem van stads
en dorpskernen, negentiende-eeuwse wijken en industriegebieden
terecht gekomen. Lood is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor
jonge kinderen tot en met 6 jaar. Lood belemmerd de ontwikkeling
van het leervermogen (IQ) bij hoge blootstelling.

In het kort de resultaten: Metingen op Amstelglorie, Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer gaven aan dat de grond daar ‘sterk verhoogde loodwaarden’ heeft. Metingen op andere parken gaven licht tot matig verhoogde loodwaarden aan. Metingen op Ons Buiten en Kweeklust zitten daartussenin. Daarnaast zijn er tuinparken waar nog geen metingen zijn geweest.

De resultaten zijn hier terug te lezen.