Je bent betrokken bij het welzijn van de tuinders in al zijn diversiteit; je vindt het leuk om bezig te zijn met actuele zaken zoals toegankelijkheid voor de buurt, het meedenken in de vormgeving van het beleid zoals het algemeen groen en het onderhoud van het park. Met andere woorden: je vindt het leuk om een actieve kracht te worden in ons team en mee te denken over het wel en wee van ons mooie park.

Je bent als secretaris een spil in het bestuur. Je staat tuinders te woord en onderhoudt contacten met de Bond. Verder heb jij een aantal specifieke taken zoals het beheer van de agenda, het bijwonen en notuleren van vergaderingen, administreren van aspiranten en betrokken zijn bij de tuinoverdrachten. Ook neem je deel aan andere activiteiten op het tuinpark, zoals het aansturen van commissies. We vergaderen in principe 1 x per maand op dinsdagen.

Het is een boeiende taak waar je natuurlijk in begeleid wordt. We zijn een team waar we zorg hebben voor elkaar en voor onze tuinders.

Lijkt je dit wat? Meld je dan aan via secretaris@tuinparkdebretten.nl

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op voor meer informatie, bel Bart Schipper 0643051671 (voorzitter)