De datum van de voorjaars algemene ledenvergadering is bekend.
25 mei 2024 van 1300-1500. Zet alvast in je agenda.

Agenda en stukken volgen in de loop van de komende weken.
Er zijn geen agendavoorstellen ingediend door tuinders. De termijn voor het indienen was tot 10 april

De tijdslijn voor de ALV van 25 mei

 

· Vóór zaterdag 4 mei: versturen agenda en bijbehorende stukken.

· 4 mei tot 18 mei: mogelijkheid voor tuinders om vragen n.a.v. de toegezonden stukken in te dienen.

· Vóór 11 mei: uiterlijk 2 weken voor ALV: amendementen in te dienen door tuinders met toelichting.

· Zaterdag 25 mei ALV om 13:00 in het clubhuis.