Kapvergunning

Als je een boom wilt kappen of flink wilt terugsnoeien moet je hiervoor vooraf toestemming van het bestuur vragen, ook als deze boom op jouw eigen tuin staat. Wanneer het bestuur ook vindt dat kappen of snoeien nodig is, hangt het vervolgens van de gemeente waarin het tuinpark ligt af, welke stappen er moeten worden gezet.

  • Er is een kapvergunning nodig wanneer de boom op stamhoogte van 1.30 meter een bepaalde omtrek of doorsnede heeft. Voor kleine boompjes is geen vergunning nodig. Check de website van de gemeente voor de precieze voorwaarden.
  • Een kapvergunning is ook verplicht bij zogenaamde noodkap en voor coniferen, grote struiken en zelfs voor dode bomen.
  • Ook voor flink terugsnoeien (d.w.z. meer dan 30%) is een kapvergunning nodig.
  • Illegale kap is een economisch delict waarvoor aangifte kan worden gedaan bij de politie.
  • De leges voor deze vergunningen worden in rekening gebracht bij de tuinders.

Alleen kappen buiten het broedseizoen

Gedurende de hele broedperiode mogen vogels niet worden verstoord en zijn hun nesten en eieren wettelijk beschermd - vanaf het eerste nesttakje tot het uitvliegen van het laatste jong. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Het kappen of snoeien van een boom waar een vogel bezig is met nestbouw, zit te broeden of de jonge vogels voedt is zonder enige twijfel verstoring van broedende vogels en is dus niet toegestaan. Let op dat ook bij het kappen van nabijgelegen bomen in veel gevallen sprake zal zijn van verstoring.

Vaak wordt de periode 15 maart tot 15 juli als broedseizoen aangegeven maar dat is niet meer dan een indicatie. Ook buiten deze periode kan er sprake zijn van een broedperiode en zal er dan dus niet mogen worden gekapt.