Een reminder voor alle tuinders     

Voor het ingrijpend snoeien of kappen van bomen hoger dan 3 meter is toestemming nodig (huishoudelijk reglement H2.7).

Je hebt een vergunning van de gemeente nodig. De aanvraag daarvan loopt via het bestuur en de bond. De bond bundelt de verzoeken van alle tuinparken en dient ze eens per jaar in bij de gemeente (dat scheelt tijd en kosten).

Pas als er toestemming is mag er worden begonnen met het snoeien of kappen.

Het bestuur handhaaft hier strikt op en bij overtreding volgt een boete.