Wij hopen dat de storm Eunice geen schade heeft gebracht aan jullie tuinhuisje. Mocht dit toch het geval zijn dan kun je via onderstaande link een schadeformulier uitprinten en invullen. Het is belangrijk dat je hier niet te lang mee wacht.

https://www.bondvanvolkstuinders.nl/volkstuinen/verzekeringen

Heb je hulp nodig bij het invullen van de formulieren, dan is er zaterdag 05 maart 2022 tussen 10.00 en 12.00 een inloopspreekuur in de bestuurskamer. Het is het handigste als alles digitaal wordt aangeleverd. wacht er niet te lang mee.

  • Vul het schadeformulier in, onderteken dit en lever het, liefst digitaal per mail secretaris@tuinparkdebretten.nl , in samen met foto’s, bonnen e.d. 
  • U kunt ook de papieren versie inleveren bij het bestuur.