Wij hopen dat de storm Eunice geen schade heeft gebracht aan jullie tuinhuisje. Mocht dit toch het geval zijn dan kun je via onderstaande link een schadeformulier uitprinten en invullen.

https://www.bondvanvolkstuinders.nl/volkstuinen/verzekeringen

Info van de bond:

In de afgelopen dagen is er veel onduidelijkheid ontstaan over de dekking van de verzekering van m.n. de kassen.

Nadat de Bond in alle drukte de verzekeraar hierover te pakken heeft gekregen, kunnen we jullie informeren dat de Schade ontstaan door oorzaken anders dan brand, storm, inbraak of vliegtuigschade, is NIET verzekerd.

Voor schades aan tuinhuisjes: tuinder meldt dit met formulier van Zicht Adviseurs (NIET meer AON)

Voor schades aan gemeenschappelijke clubgebouwen e.d.: tuinparkbestuur meldt dit met formulier van AON

Beide formulieren staan op de website van de bond.

Wat betreft stormschade aan tuinhuisjes, schuurtjes en kassen op de individuele tuinen – via Zicht

  • In afwijking van het gewone eigen risico is het eigen risico bij stormschade is 2 0/00 (promille) van de verzekerde som met een minimum van € 225 en een maximum van € 450 per gebeurtenis.  In praktijk zal in bijna alle gevallen het eigen risico niet hoger zijn dan € 225. Wanneer je schade hebt aan b.v. zowel tuinhuis als schuurtje of kas dan wordt één keer het eigen risico in rekening gebracht.
  • Stormschade aan kassen, net zoals aan tuinhuis en schuurtje, wordt gelukkig WEL gedekt. 
  • Op het schadeformulier wordt gevraagd om een polisnummer en schadenummer. Dit hoeft NIET ingevuld te worden.
  • Tuinders vullen het schadeformulier in, ondertekenen dit en leveren dit in samen met foto’s, bonnen e.d. in bij het afdelingsbestuur.

Stuur het ingevulde schadeformulier naar secretaris@tuinparkdebretten.nl en wij zullen dit opsturen naar de bond. Kijk goed in polis voorwaarden wat wel en niet wordt gedekt. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij deze graag. 

Tref je een gevaarlijke situatie aan door een omgevallen boom neem dan contact op met CATO. 06-51649018 / 06-44386442.

Het bestuur