Oproep:

Tuinders die mee willen werken aan het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan. We hebben mensen nodig om tot een goed en zo volledig mogelijk mjop te komen. Tuinders die het reilen en zeilen van het park goed kennen, tuinders met kennis van (ge)bouwen, kosten en onderhoud, van machines en apparaten, nutsvoorzieningen en andere zaken die thuishoren in het onderhoudsplan nodigen wij hierbij van harte uit om op korte termijn met het bestuur mee te denken en te praten. Het is van groot belang voor ons tuinpark, dus meld je aan! Dat kan via secretaris@tuinparkdebretten.nl