Allereerst zijn de bomen opgeruimd die gevaar of hinder opleverden. Daarna de bomen op de composthoop. De combinatie boomwortels en compost blijkt geen goede zaak, daarom zijn deze bomen extra kwetsbaar.

Waarom is er geen bedrijf ingehuurd?
Dat kunnen we echt niet betalen, deze klus zou meer dan € 10.000 gaan kosten. Daarom hebben Ad, Marion en Janine deze klus aangepakt.

Mogen we het hout meenemen?
Ja dat mag, maar het wordt niet voor u in stukken gezaagd. Kom langs als de composthoop geopend is.