De parkeerplaats is voor parkeren, niet voor opslag. Niet  voor stalling.


Deze motor staat al meer dan een maand fout geparkeerd.


Deze bestelling staat meer dan een maand voor de fietsenstalling.


Aanhangers op de aanhangerparkeerplaats.

Platte karren moeten terug naar de plein bij de bestuurskamer.