Bericht in Besturenbrief mbt gemeente:

           

BESTURENBRIEF NR 23

3 november 2022

 

OVERLEG MET GEMEENTE AMSTERDAM STAGNEERT

De gemeente Amsterdam heeft ons vorige week laten weten dat de inzet van de gemeentelijke coördinator volkstuinparken met directe ingang is beëindigd. Hierdoor loopt het overleg over de huurcontracten en samenwerkingsafspraken met de gemeente weer vertraging op. De coördinator blijft nog wel werkzaamheden verrichten voor de pilot toegankelijkheid bij de twee tuinparken in het Westerpark.

Wij hebben de gemeente direct laten weten dat wij deze vertraging erg betreuren. Het is de volgende domper in het toch al moeizame proces na het bereiken van het akkoord in mei 2021; naar onze opvatting is dit vooral te wijten aan de verkeerd ingeschatte inzet van gemeentekant. Wij hebben daar op verschillende momenten (zelfs al vorig jaar december tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening) voor gewaarschuwd.

Het is nu aan de gemeente om op korte termijn actie te ondernemen. Dit kan alleen door snel de stuurgroep bij elkaar te roepen, daar te bezien welke geschilpunten er nog zijn en te zorgen dat hierover een (concept)besluit kan worden genomen wat wij kunnen voorleggen aan onze leden. Wij vinden dat het hier gaat om een overzichtelijk aantal punten, die snel kunnen worden opgelost. Hoe overzichtelijk ook: tot die tijd is er geen zekerheid over de inhoud van het huurcontract, de huurverhoging, het instellen van een beheerfonds en verdere samenwerkingsafspraken.