HUISVESTEN OEKRAÏNERS OP TUINPARK DE BRETTEN

De oorlog in Oekraïne is ellendig en actueel, met o.a. veel vluchtelingen tot gevolg.

Verschillende tuinders hebben het bestuur en de bond benaderd met de vraag of we Oekraïense vluchtelingen op de tuinparken kunnen huisvesten.

De vraag over huisvesting op de tuinparken is een complex onderwerp waar we vanuit ons gevoel ja tegen zeggen. Maar we moeten ook reëel zijn qua mogelijke valkuilen, zoals: wat moet je daarover vastleggen, wie is precies waarvoor verantwoordelijk, verzekeringstechnische kwesties, huisjes die veelal niet geschikt zijn voor gezinnen, de einddatum van 1 oktober.

Wij volgen het advies van de bond aan de hand van het 
Tuinreglement (artikel 6 lid 7):

  • Op aanvraag van een tuinder kan het afdelingsbestuur, voor een periode van ten hoogste 4 weken, toestemming geven om logees uit Oekraïne te huisvesten.
  • Voor huisvesting mag geen vergoeding worden gevraagd. Let verder op dat tuinders, zoals altijd, zelf verantwoordelijk zijn voor hun bezoekers.
  • Verder wordt: 

– eventuele toestemming uitsluitend schriftelijk te geven (per mail) met daarin de toegestane periode

– daarbij naam en contactgegevens (mobiele nummers) van de logees opgevraagd

– daarbij de tuinders er op gewezen dat er geen vergoeding mag worden gevraagd

– daarbij de tuinders gewezen op het feit dat ze verantwoordelijk zijn voor de gedragingen van hun logees.

Een eventuele ruimere regeling kan tijdens de ALV aan bod komen.

Het bestuur