discussienotitie 

Het volkstuinieren heeft in de circa 100-jarige geschiedenis van de Bond van Volkstuinders verschillende accenten gekend. In de afgelopen periode zijn er ontwikkelingen, die aanleiding geven voor een heroriëntatie. Dat is de aanleiding voor deze notitie. We zien dat de behoefte en de invulling van de volkstuinen veranderen.

Klik hier voor de notitie