Er is een nieuwe methode +formulier voor de tuintaxaties. Het accent komt te liggen op natuurlijk tuinieren en waardering i.p.v. taxatie.

De nieuwe manier is nog niet definitief ingevoerd en het bestuur heeft besloten dat de tuintaxatiecommissie voorlopig nog volgens de oude formulieren en methode werkt. Ondertussen willen we de mensen alvast wel voorbereiden en informeren.

Zowel de Gemeente Amsterdam als de Bond van Volkstuinders geven aan dat het voor het behoud van de Amsterdamse tuinparken noodzakelijk is dat er meer natuurlijk getuinierd gaat worden.

Het tot nu toe gebruikte tuintaxatie formulier was inmiddels verouderd en in de loop van 2019 is de Bond gestart met de ontwikkeling van een nieuw tuintaxatie formulier, dat meer recht doet aan natuurlijk
tuinieren.

De Bond benadrukt dat het gaat om een waardebepaling van de tuin. De waarden die op het nieuwe formulier vermeld worden zijn indicaties.
Het accent ligt op een verzorgde tuin waarvoor een basisbedrag tussen de 0 en 500 euro wordt bepaald. Dit kan zowel een nette verwilderde tuin zijn, als een mix van bloemen en bossages of een nette tuin met zwarte aarde en veel bloemen en struiken. Verwaarloosde tuinen ontvangen geen basis bedrag, alleen de eventuele extra bedragen.

Extra bedragen zijn onder meer beschikbaar voor
– bomen, struiken en klimplanten met vruchten en bessen
– de aanwezigheid van inheemse planten voor insecten
– soortenrijke beplanting in lagen (kruidlaag-struiken-bomen)
– moestuin, bloementuin, kleine fruittuin
– beschutting voor zangvogels door doornstruiken of veel beplanting als groep
– rommelhoekjes, stapelmuren en takkenwallen
– natuurlijke omheining voor onder andere passerende egels
– terras met beplanting/gras tussen de stenen/tegels
– nestkasten voor vogels, insecten en vleermuizen
– drinkplek voor de beestjes
– trapje naar water voor egels, padden e.d.
– regenton
– nette compostplek

De tuintaxatie-commissie bepaalt welk deel van de maximum bedragen wordt toegekend. De maximale prijs voor een tuin is door de Bond bepaald op 1000 euro. Planten in pot, bollen en eenjarige planten worden niet in de waardebepaling meegenomen.

Deze nieuwe manier van tuinwaarde bepalen is sterk afwijkend van de oude taxatie waarbij alle planten werden geteld of gemeten en apart beoordeeld.
De verwachting is dat de Bond aan de hand van de ervaringen nog wijzigingen in het formulier aanbrengt en dat in de komende jaren de Bond het accent verder zal verschuiven van verzorgde tuin naar verzorgde natuurlijke tuin.

Het afdelingsbestuur heeft besloten de tuintaxaties vooralsnog volgens het oude systeem uit te laten verlopen, tot het nieuwe formulier definitief wordt ingevoerd.
Lees hier meer info over natuurlijk tuinieren: www.avvn.nl/natuurlijk-tuinieren