17-18 februari 2024
Mollen tuintelling

Tuintelling is het grootste tuinonderzoek van Nederland. Het is een laagdrempelig  onderzoek waar iedereen aan mee kan doen.

Zoek tijdens de teldagen op 17 en 18 februari naar mollen, molshopen of andere mollensporen in jouw tuin. Je waarnemingen kun doorgeven via het telformulier op de site van tuintelling . Geef daarbij de locatie door en het type waarneming (molshoop, levende of dode mol). Heb je veel molshopen? Dan kun je ook een schatting maken van het aantal.

De organisatie bestaat uit medewerkers van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Ravon, Floron, EIS, Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting.

De Tuintelling geeft ons waardevolle informatie waarmee we de natuur beter kunnen beschermen. Maar door mee te tellen krijg je zélf ook antwoorden over je tuin: Wat komt er allemaal in mijn tuin voor? En wanneer?

Ook jouw tuin zit vol leven, geef het door!

De komende maanden zij er nog meer tuintellingen.
Maart: Kikkerdril
Mei:    Vleermuis
Juni:   Libellen
Juli:    Tuinvlinders
Of kijk op Jaarkalender tuintellingen

 

Leuke beesten op de tuin: de mol

Als je nu op je tuin komt dan is de kans groot dat je er molshopen aantreft.

Mollen leven normaliter solitair in hun eigen territorium, dat bestaat uit een uitgebreid gangenstelsel (de burcht). Soortgenoten worden hier op agressieve wijze uit verjaagd, maar de mol is heel tolerant ten opzichte van tuinders. :0)

Zo’n territorium kan wel 2-3000 vierkante meter beslaan. In het begin van het jaar, februari-april, spelen de hormonen op. Een mol wil ook wel eens vertier. Dus gaan de mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Dat is ff werk, ze moeten echt veel meters maken, wat resulteert in de vele hopen in je tuin. Hij kan wel 10-15 meter per uur graven, best indrukwekkend.

Niet getreurd, in principe is een mol een teken dat het met het bodemleven in je tuin de goede kant op gaat, want de mol eet nu eenmaal regenwormen en insecten die in de grond leven. Molshopen kun je het beste uitharken. Je gazon komt wel weer terug.

Wanneer de burcht voldoende voedsel oplevert, neemt de graafactiviteit van de mol af. De mol onderhoudt zijn gangenstelsel goed en sluit uitgangen zo nodig van binnen af.

De mol is geen vegetariër, in tegendeel, hij eet uitsluitend dierlijk voedsel. Het gangenstelsel van de mol fungeert hierbij als een val voor ongewervelde dieren; tijdens voedselrondes door zijn gangenstelsel, verschalkt hij de dieren die in de gangen zijn gevallen. Het belangrijkste voedsel is de regenworm. Daarnaast eet hij ook larven, insecten, spinnen of slakken en soms kleine ongewervelde dieren, zoals jonge muizen, of eieren.

Door zijn speciale rechte haarinplant kan de mol even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen bewegen. De DAF onder de zoogdieren zou je kunnen zeggen. Hij heeft grote voorpoten waar hij uitstekend mee kan graven. De mol heeft kleine, slecht ontwikkelde ogen, maar is niet blind.

Lang leve de mol. Geniet ervan.

 

 

Met dank aan
Tuintelling.nl

De tuinkalender, inspiratie thema

de zoogdierenvereniging, inspiratie voor de tekst

Wesley Overman en Jan van Uytvanck (foto’s)