OPROEP
van NIEUWE LEVENSKRACHT
voor WAARNEMING.NL

Tuinpark Nieuwe Levenskracht (bestaat dit jaar 90 jaar!) wil een informatiebijeenkomst organiseren over het gebruik van de website waarneming.nl, om volkstuinders en andere geïnteresseerden te stimuleren en te ondersteunen in het doen en plaatsen van waarnemingen. Het doel is om de biodiversiteit van de tuinparken meer in kaart te brengen en ook naar anderen (natuurliefhebbers, gemeente) meer bekendheid te geven.

Nieuwe Levenskracht wil graag in contact komen met andere volkstuinders in Amsterdam met veel ervaring op dit terrein of bijvoorbeeld met een professionele achtergrond als bioloog. Misschien willen ze meedenken over de opzet en inhoud van de bijeenkomst en hun ervaringen en tips inbrengen tijdens onze bijeenkomst.

Contactpersoon Jaap van der Veen jvdv3@xs4all.nl