De afgelopen eeuw is de biodiversiteit drastisch afgenomen. Dieren in de lucht en op het land, bijzondere soorten in het water en onder de bodem, planten in de jungle en in het Vondelpark. Overal neemt de soortenrijkdom af. Wat betekent dit eigenlijk voor jou als bewoner van de stad? Amsterdam streeft in haar Groenvisie naar een leefbare stad voor mens en dier. Wat weet jij eigenlijk over de natuur in deze stad? Wat is jouw kennis over de bloemetjes en de bijtjes? Op deze avond laten we ons informeren en inspireren door gepassioneerde (stads)ecologen. Aan de hand van verhalen, foto’s en video’s testen we jouw kennis over de stadsnatuur. Raakt jouw bingokaart als eerste vol? Uiteraard is er een prachtige prijs te winnen!
schrijf je hier in.