Afgelopen weken zijn alle bomen in het openbaar groen geïnspecteerd en op de kaart gezet.

Misschien heb je ze de afgelopen weken rond zien lopen. Twee mannen met een Ipad die bij elke boom stilstaan en dan omhoogkijken en aantekeningen maken. Ik kwam ze tegen en vroeg hun wat ze aan t doen waren. Ik sprak bomenman Jeroen.


Jeroen inventariseert alle bomen op het park in het openbaar groen. Hij doet dat op verzoek van ons tuinpark. Visual Tree Assessment (VTA) heet dat met een mooi Hollands woord.

Dat is een methodiek die de veiligheidstoestand inventariseert van elke individuele boom. Dat kunnen schimmels zijn die de boom verzwakken, dood hout dat kan afbreken, takken of wortels die voor potentieel gevaar zorgen. Het is een momentopname, met een veiligheidsadvies voor de komende drie jaar. Ook daarom is het verstandig elke drie jaar de boominspectie te herhalen.

Als hij een gebrek constateert, dan kunnen we daar wat aan doen

Hij geeft geen adviezen over de inrichting.

Jeroen brengt alle bomen in kaart op zijn Ipad en over een paar weken heeft elke boom een eerste rapport.

De reden van de inspectie is dat we willen weten hoeveel en welke bomen we hebben en in welke staat ze verkeren.

In Nederland is de boomeigenaar aansprakelijk. Met deze inspectie kun je aantonen dat we er alles aan doen om ongelukken te voorkomen.

Omdat ie toch bezig is, heeft Jeroen ook meteen de Eikenprocessie rups nesten gemarkeerd en aangetekend op de kaart.

Fascinerende man, met veel mooie verhalen.