De lezing van Jan Evert was bijzonder leuk en interessant. In ruim een uur behandelde hij de geschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen tot de nieuwste plannen. De historische kaarten en foto's waren een feest van herkenning voor de aanwezigen. Fascinerend om te beseffen dat er al ruim duizend jaar gepland en ingericht wordt in dit gebied. Van het ontginnen van de veengronden tot het aanleggen van de tuinsteden en de haven, steeds heeft het brettengebied een belangrijke functie gehad in de Amsterdamse stedelijke ontwikkeling. De eerste lijndienst op de trekvaart, de eerste trein, de tram van amsterdam naar Zandvoort en vooral ook een buffer tussen de stad en de haven.
Het lijkt er op dat we hier nog lang van kunnen genieten. Hulde aan een gepasioneerde presentator, die de op zich ingewikkelde materie helder en duidelijk voor het voetlicht weet te brengen. Het boek is niet meer verkrijgbaar, maar wel in te zien in de bestuurskamer.