Een mooie lezing over de geschiedenis van het brettengebied. Jaap is mede auteur van het boek “Tussen Haarlemmerpoort en Halfweg".
Wil je meer weten over de relatie tussen Rembrand en de Bretten, over de ontstaansgeschiedenis van het Brettengebied, dan is dit een hele leuke lezing.

De Brettenzone, waar tuinpark De Bretten middenin ligt, is een stadsrandlandschap dat niet veel mensen echt goed kennen. Het is een afwisseling van oud en nieuw, agrarisch en industrieel landschap, infrastructuur en natuur. De Brettenzone komt voort uit het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935, dat werd opgesteld door de Afdeling Stadsontwikkeling van Publieke Werken, onder leiding van de wereldberoemde stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Dat plan voorzag een groene bufferzone tussen de Westelijke Tuinsteden en het Westelijk Havengebied, en een nieuwe inrichting rond Sloterdijk. Maar in de uitvoering ging de aandacht vooral uit naar de tuinsteden en de haven. Daartussen kwam alleen het werkgebied rond het nieuwe station Sloterdijk tot ontwikkeling. Wat overbleef was een versnipperd gebied, een openluchtmuseum van half uitgevoerde plannen, een rijk maar onontdekt cultuurlandschap.
 
Jaap Evert Abrahamse is architectuurhistoricus en werkt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij schreef samen met Menne Kosian en Erik Schmitz het boek Tussen Haarlemmerpoort en Halfweg. Een historische atlas van de Brettenzone in Amsterdam.