Op 11 mei 2022  beginnen de tuinders van de tuinschoonheidscommissie weer met hun controles.

Belangrijk bij de controle is natuurlijk de toegankelijkheid voor de hulpdiensten bij calamiteiten en de zichtbaarheid van tuinnummers zodat de hulpdiensten weten waar ze moeten zijn.
Het uitgangspunt is verder dat tuinders vrij zijn om hun tuin in te richten naar eigen smaak en keuze.
Wel wordt verwacht dat er actief getuinierd wordt: je bent immers  lid van onze vereniging om te tuinieren zoals je lid bent van een sportvereniging om te sporten.

 

Naast het actieve tuinieren zijn er een aantal regels waar de tuinders zich aan te houden hebben. Hieronder een aantal regels waar de tuinschoonheidscommissie op controleert:

 • Volgens de officiële reglementen mag de heg aan de padkant niet hoger zijn dan 125 cm; de reden hiervoor is gelegen in het idee dat tuinen gezien mogen worden.

Op de Bretten werd in het verleden deze hoogte  niet met zoveel woorden  gehandhaafd, maar vanaf nu gaan we dit wel controleren om tuinen zichtbaar te maken en te houden voor mede-tuinders, wandelaar en bezoekers.

Waar letten we op?

 • Dat de beplanting aan de padkant geen hoge dichte muur van planten is maar dat er inkijkjes en doorkijkjes naar de tuin zijn;
 • Dat de beplanting aan de padkant een divers beeld laat zien, zowel qua hoogte als qua diversiteit in planten;
 • Dat de beplanting aan de padkant niet over het pad heen groeit.
 • Er mag niet meer dan in totaal 5.50 strekkende meter schutting / windscherm / hekwerk op de tuin staan.
 • Huisnummer op het huisje, zichtbaar vanaf het pad.
 • Pad voor de helft geschoffeld en onkruidvrij.
 • Voor hoekhuisjes, kwart van het pad bij het kruispunt geschoffeld en onkruidvrij.
 • Stoepbanden zijn zichtbaar.
 • Opschot, takken boven het pad tot 2.50 meter verwijderd i.v.m. calamiteiten.
 • Voor schuttingen e.d. geldt de maximale hoogte van 1.80 meter. Voor het plaatsing van schuttingen e.d. is vooraf toestemming van de bouwcommissie en uiteraard is plaatsing op een erfgrens altijd in overleg met je buren.

Dit alles draagt bij aan een levendig en open beeld van ons tuinpark, voor mede-tuinders, wandelaars en bezoekers. Verstop je tuin niet maar laat zien hoe mooi deze is.