Stap uit de drukke stad de rust van de natuur in

WELKOM OP DE WEBSITE VAN

     dscn11454 

 

Geachte leden,

Tot mijn spijt heeft onze secretaris, Hanna Roosendaal, te kennen gegeven haar bestuursfunctie per direct neer te leggen. Haar beweegredenen zijn mij bekend doch nodig ik Hanna graag uit om haar versie in De Brettenbode uiteen te zetten.
Ook is door omstandigheden het financiële jaarverslag nog niet rond. Hierdoor kon tot nog toe geen voorjaarsvergadering worden gehouden en nieuwe bestuursleden worden voorgedragen en gekozen.
Dit betekent concreet dat het afdelingsbestuur uit te weinig gekozen leden bestaat en daardoor niet langer goed kan functioneren en besluiten nemen.
In het afdelingsreglement van de statuten van de Bond van Volkstuinders staat “Wanneer het aantal bestuursleden beneden 5 is gedaald, blijft het afdelingsbestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een afdelingsvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacatures aan de orde komt.”

Indien wij niet binnen afzienbare tijd een volledig functionerend bestuur kunnen vormen dan rest mij niets anders dan het bestuur demissionair te verklaren hetgeen verstrekkende gevolgen heeft.
Hierbij kunt u denken aan sluiting kantine, staken van verkoop huisjes, winkeltje sluiten behoudens gasverkoop en alle andere activiteiten waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. In dit geval zullen alle taken en bevoegdheden uit handen worden gegeven aan de Bond.

Ik roep u vriendelijk doch dringend op om na te denken of een bestuursfunctie iets voor u is. Ik streef naar meer dan de voorgeschreven minimaal 5 bestuursleden. Ik zou graag gaan naar 7.
Met name de functie van secretaris is essentieel in een bestuur.

Resumerend leg ik u het volgende voor:

1. Geef u op als bestuurslid.
2. Bezoek de ledenvergadering van 3 juni a.s. om 13:00 uur waarin wij tevens uw goedkeuring zullen vragen voor het uitstellen van de financiële verantwoording.

Ik hoop dat u gehoor wilt geven aan mijn noodkreet en zie u graag op zaterdag 3 juni 2017 om 13:00 uur in de kantine.

met hartelijke groet,
namens het bestuur
Ruud Ter Beek

 

De Bretten

Seineweg 16

1043 BH Amsterdam

Telefoon 020-88 51 072 (als bestuur aanwezig is in de bestuurskamer)

e-mail: debretten@online.nl of hanna.roosendaal@hotmail.nl

IBANno. NL 30 INGB 0004 5915 57

      Bloemen en gieter

 

Bijzonderheden

- 203 tuinen

- opgericht 16 augustus 1976

- gemiddelde perceelgrootte: 290 m2

- mogelijkheid tot overnachting van 1 april t/m 31 oktober

Daarna gaat het winterslot er op zodat De Bretten alleen van 07.00 tot 19:00 uur met de normale heksleutel toegangkelijk is!!!

- toegestane bebouwing: tuinhuis (max 28 m2), schuur (max 6 m2) en broeikas

- schuur en broeikas samen maximaal 12 m2

- jaarlijkse tuinlasten bedragen ongeveer € 850,00

   (N.B. Bij overdracht van een tuin moet u ook rekening houden  met betaling van de tuinlasten van de nog resterende maanden in het jaar van overdracht)

-electriciteit (aansluitkosten € 1.500,00)

     Mol die even kijkt

Inschrijving als aspirant op ons tuinpark

wilt u aspirant worden voor een tuin op De Bretten?

Allereerst moet u zich dan inschrijven bij de Bond van Volkstuinders, Volendammerweg 301, Amsterdam voor het aspirant lidmaatschap 

 daarna komt u dan met uw aspirantenbrief en uw identitijdsbewijs (wettelijk verplicht bij u te dragen) en € 25,00 inschrijfkosten naar  De Bretten.

Op iedere eerste zaterdagmorgen van de maand van april t/m augustus is daarvoor gelegenheid in het bestuurshuis op het tuinpark

 tijd: 10.00 - 11:30 uur.

Volgende datum om in te schrijven

is zaterdag 1 april 2017

↓↓↓↓

LET OP !!!

 

 Ná 30 september is het toegangshek afgesloten en gaat weer open bij aanvang van het nieuwe seizoen op 1 april

                                  Kikker met vlieg

 
deel dit via: